Netiemme Lastehoiu hea käitumise tavad

01.01.2022

1. Lapse lastehoidu toomine ja koju viimine

1.1. Lastehoid on avatud 1.augustist 30.juunini, E-R 8.00‒18.00. Riigipühadel on lastehoid suletud. Juulikuus on meie hoius kollektiivpuhkus,  hoid ei ole avatud.

1.2. Lastehoiu keel on eesti keel.

1.3. Eelistatud aeg lapse lastehoidu toomiseks on enne hommikusöögi algust kell 8:30.

1.4. Lapsevanemal on õigus last tuua ja ära viia endale sobival ajal teavitades sellest hoidjaid, kuid arvestusega, et see ei sega rühma tegevusplaani. Reeglina ei äratata lapsi uneajal. Vajadusest lõunal laps lastehoiust ära viia, teavitab lapsevanem hommikul või enne puhkeaja algust telefoni teel otse hoidjale.

1.5. Lapsevanem teavitab lastehoidu, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lastehoidu, rühma telefonile 53833673 või e-postile lastehoid@netiemme.eu. Lapse puudumisest või haigestumisest teavitab laspevanem juhatajat või hoidjat hiljemalt sama päeva hommikul kell 09.00. Õigeaegselt puudumisest teatamisel toimub toiduraha tagasiarveldus puudutud päeva eest.

1.6. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle hoidjale ning järele tulles võtab isiklikult lapse hoidjalt vastu. Hoidjal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele. Lapsevanem teavitab hoidjat eelnevalt, kes lapsele järele tuleb.

 1.7. Lastehoiu lepingu saab sõlmida lastehoiuga vanem (ema/isa) või lapse ametlik hooldaja. Leping sõlmitakse digiallkirjastatuna. Erandina võib sõlmida lepingu paberkujul kahes eksemplaris, sellisel juhul esitab vanem lepingu sõlmimisel enda passi/ID kaardi ja lapse sünnitunnistuse koopia.

1.8. Lapsevanem peab esitama enne lepingu sõlmimist infolehe, Infolehel tuleb ära märkida lapse tervislik seisund, allergiad, kroonilised haigused, jm küsitud andmed.

2. Riietus ja hügieenitarbed

2.1. Lapsevanem varustab lapse ilmastikule vastava riietusega (vajadusel kaasa kindad) ja kontrollib regulaarselt nende olemasolu ja korrashoidu.

2.2. Lapse heaolu jaoks tuleb lapsele lastehoidu varuda lisaks veel ka hulk tagavarariideid (näiteks T- särk, lühikesed püksid, aluspüksid,  seelik, sokid jne). Kui laps kasutab veel mähkmeid, siis hoolitseb mähkmete olemasolu eest lapsevanem. Lapsevanem hoolitseb märgade salvrätikute olemasolu eest.

2.3.  Lapse riided tuleb varustada nimega, et ära hoida segadust riiete ja jalanõudega.

2.4. Lapse õueriided asuvad garderoobis ning isiklikud hügieenitarbed ja vahetusriided lapse isiklikus nimega riiulis.

2.5. Lastehoius kasutatakse  vahetusjalatseid (soovitavalt kinnise kannaga kingad). Hea on, kui vahetusjalanõud on sellised, mille jalgapaneku ja jalast äravõtmisega saab laps ise hakkama.

2.6. Lõunauinakuks võib lapsel olla pidžaama ja/või öösärk aga see ei ole kohustuslik.

2.7. Lapsel on lastehoius vajalik juuste korrastamiseks kamm/hari. 

3. Söömine

3.1. Laps saab lastehoius süüa kolm toidukorda (hommikusöök, lõunasöök ja õhtuoode). Lisaks üks kord päevas vitamiiniamps (värsked puuviljad, juurviljad).

3.2 Lapsevanem teavitab hoidjat ning esitab arstitõendi selle kohta, kui laps on mõne toiduaine suhtes allergiline või ületundlik.

4. Mänguasjad

4.1. Lapsel on lubatud lastehoidu kaasa tuua korraga 1 oma kaisumänguasi, raamat või mõni muu lapsele oluline asi/lelu. 

4.2. Võimalusel tuleb lisada mänguasjale  mingi tunnusmärk, mille järgi saab kindlaks teha selle omaniku.

4.3. Lastehoiu töötajad ei vastuta mänguasja kadumise või katkimineku eest.

4.4. Lastehoidu ei ole lubatud tuua lapse ja teiste laste tervisele ohtlikke mänguasju.

5. Haigused

5.1. Lastehoidu tuuakse terve laps. Haige laps ei jaksa teiste laste hulgas olla, samuti on suur oht nakatada ka teisi lapsi ja hoidjaid.

5.2. Lastehoius ei anna hoidja lapsele vanema poolt kaasa pandud ravimeid ega luba ka lapsel neid ise võtta.

5.3. Lapse haigestumisel lastehoius võtavad hoiu töötajad vanemaga koheselt ühendust.

5.4. Võimalusel tuleb hoida last ka peale haigust mõnda aega kodus, sest sel ajal on laps vastuvõtlik nakkustele.

5.5. Kui laps vajab mingis osas erihoolt või tähelepanu, tuleb seda kindlasti teada anda koheselt. 

6. Koostöö lapsevanemaga

6.1. Lapsevanemal on kohustus koheselt teavitada oma kontaktandmete muutumisest.

6.2. Selleks, et saaksime lapsele toeks olla, palume lapsevanematelt usaldust ja infot kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada teie lapse päeva (näiteks halvasti magatud öö, probleemid tervisega). Omalt poolt pakume diskreetsust ja konfidentsiaalsust koduste teemade jagamisel.

6.3. Hea koostöö lastehoiu personali ja vanemate vahel tagab lastele turvatunde ja kujundab positiivse hoiaku.

6.4. Lastehoius töötavad spetsalistid, kes oskavad hinnata lapse arengut ning nõustamise ja soovituste jagamisel lähtuvad lapse heaolust ja tema arengu toetamisest.

6.5. Probleemide tekkides püüame neid lahendada seal, kus see alguse sai. Ärge kartke pöörduda hoidja ja juhataja poole.

6.6 Lahendame probleemid koos rahumeelselt, eesmärk pole süüdlase otsimine vaid põhjuse likvideerimine ja rahuldava lahenduse leidmine.

6.7. Laste sünnipäevade tähistamine lepitakse lapsevanematega eelnevalt kokku.

7. Lisainfo

7.1. Lastehoidu tulles sisendame lapsele head tuju ja julgustame teda lastehoidu tulema, enda hirme ja muresid ei ole vaja lapsele edasi kanda. Lastehoius on ka teisi lapsi ja peresid, kel kõigil omad tõekspidamised ja põhimõtted. Seetõttu on lastehoid kindlate reeglitega mängumaa, kus üksteisega arvestades ning üksteisest lugu pidades saame pakkuda lastele parimat!

7.2. Parkimine toimub maja kõrval olevas parklas.

7.3. Lastehoiu kodukorra reeglite korduval rikkumisel on lastehoiul õigus leping ennetähtaegselt ühepoolselt lõpetada.

Sinu Netiemme Lastehoid